Thursday, 13/08/2020 - 21:48|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Thị xã điện bàn! Chào mừng năm học mới 2018-2019
Phòng GD-ĐT thị xã tổ chức đánh giá kết quả sau 02 năm xây dựng trường trọng điểm đổi mới giáo dục cấp Phổ thông

Phòng GD-ĐT thị xã tổ chức đánh giá kết quả sau 02 năm xây dựng trường trọng điểm đổi mới giáo dục cấp Phổ thông

Vừa qua, ngày 5/10/2017, Phòng GD-ĐT thị xã đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm xây dựng trường trọng điểm đổi mới giáo dục và triển khai phương hướng nhiệm vụ cho những năm đến đối với cấp Phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở).