Thứ hai, 14/10/2019 - 12:23|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Thị xã điện bàn! Chào mừng năm học mới 2018-2019
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 09/TB-PGDĐT về sử dụng cổng thông tin mới

Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực